Gushaka n’ugushobora

Gushaka n’ugushobora

Umurimo ukoranywe urukundo uhira nyirawo,umurimo ukoranywe urugwiro no kwitanga utanga imbuto z’agatangaza kandi ukanezeza uwawukoze. Niyo mpamvu twabwiwe tuti musabe muzahabwa,mushakashake muzaronka,mukomange muzakingurirwa.Kuko usaba wese azahabwa ushakashaka akaronka n’ukomanze agakingurirwa.

Ntakintu nakimwe gishobora kugutangira igihe ufite ubushake bwo gukora ndetse n’iyo ucitse intege ntugwa ngo uhereyo urongera ukabyuka ahubwo ugahagurukana imbaraga n’ingamba zirenze izo wari ufite mbere.

Igihe dufite imishinga yogukora rero dusabwa kubanza kuyitura Imana ikayiha umugisha kuburyo ikizakorwa cyose cyaba gihesha Imana ikuzo aho kugirango tuzayirukire ibintu byamaze kudogera ntagaruriro bifite.Ariko igihe twayimenyesheje bigitangira biroroha kuyirukira aho dutangira tugira tuti nyagasani rero uribuka wamushinga wanjye nakweretse ngiye kuwutangira uti nonese ko mbona bitagenda  bitangiye kunanira bitangiye kugenda uko ntabiteguye mbigenze nte?Imana niyo ishobora byose kuruta abana b’abantu kandi Imana niyo ikoresha abo yiremeye iducira inzira hahandi natwe tuba tubona ko bidashoboka ariko ni umushobora byose ibihe byose.

Dukore twongere dukore ubunebwe tubushyire kuruhande,gushyira ibintu ejo byarigukorwa uyumunsi tubyirinde kuko ni umuco mubi cyane ,buri munsi ugira ibyawo,buri munsi ugira umugisha wawo,umunsi mushya ni impano nshya tugomba gufungurana amatsiko!

1 Comment
  • ummag
    Posted at 18:21h, 08 June Reply

    Murakoze Cyane !

Post A Comment