Ibikorwa byiza wakora bigatanga impinduka nziza.

Ibikorwa byiza wakora bigatanga impinduka nziza.

Hari ibikorwa byiza bigaragara ko ari bito dushobora gukora bigatanga impinduka nziza aho tubarizwa!

Reka turebere hamwe urwo rutonde rw’ibintu 37:

 1. Ubuzima bwawe burangwe n’ibikorwa byiza
 2. Fasha umuvandimwe ukeneye ubufasha.
 3. Ba umukorerabushake ahantu hamwe wahisemo.
 4. Zimya amatara igihe umumuri rudakenewe
 5. Gurira impano mama wawe,nyogokuru,,,,, ntampamvu
 6. Andikira umuntu umushimira (kuburyo bimutungura)
 7. Tanga ikintu ubona utagikoresha ariko cyagirira abandi akamaro
 8. Tera igiti
 9. Tekereza ikintu wiyiziho ko ugikora neza,niba uri umushyushya rugamba,jya kureba abana barikwamuganga,…
 10. Tegura amafunguro utumire umuryango wawe mwishimira kuba murikumwe.
 11. Mugihe urihanze utembera hagarara ufate umwanya witegereze nature wishimira uburyo iteye.
 12. Tanga telefoni utagikoresha.
 13. Irinde kwangiza ibidukikije ubifashamo n’abandi
 14. Fata umwanya ujye gusura abantu babyaye ubafashe gukora amasuku,guteka,,,,
 15. Tekereza nibura ibintu bitatu washimira
 16. Guhinga umurima wimboga ,uzifashishe abafite imirire mibi.
 17. Egera abageze muzabukuru,ubafashe musome cyangwa mukine .
 18. Tanga amaraso.
 19. Bikaneza inyandiko z’ibikorwa by’urukundo nk’ikimenyetso kizafasha abandi .
 20. Fata icyemezo ugire icyo uhindura mubuzima bwawe kizatuma uba umuntu mwiza kurushaho.
 21. Ujye umenya gusaba imbabazi kubintu binini cyangwa bito.
 22. Sura umuturanyi mushya,ugire icyo umushyira.
 23. Fasha kwandika no gusoma abana batagize amahirwe yokwiga.
 24. Tanga ibikoresho by’ishuli kubana baturuka mumiryango ikennye.

25.Kusanya amasabune,amavuta,cotex, deodorants,kubana batishoboye, urugero nk’abangavu mukubarinda guterwa inda zahato nahato.

 1. Tumira inshuti yawe musangire.
 2. Hamagara umuntu wahoraga wanga kuvugisha.
 3. Tanga icya 10 cy’umushahara wawe kubatishoboye.
 4. Itaba telefoni n’umutima mwiza.
 5. Fata umunsi w’igikorwa cy’urukundo kukazi.
 1. Tega bus mumwanya wo kwitwara.
 2. Tegurira ifunguro umuturanyi utabona uko yitekera
 3. Baza inshuti yawe uko umunsi wagenze..
 4. Horana amaboko arambuye kubagusanze bose.
 5. Shimira uwo mukorana kukazi keza yakoze.
 6. Fata umwanya wa Meditation
 7. Ibuka guha ifunguro abataribonye.

 

No Comments

Post A Comment